REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIRTHDAYBOX.PL I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej €Regulaminem€, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://birthdaybox.pl/, zwanego dalej €žSklepem€.
2. Sklep prowadzony jest przez firmę Es Box Jakub Kucharski z siedzibą w Jesówce 05-500, przy ul. Droga Żubrów 17 w Polsce, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP
 1231488700  , Regon: 388310369 , zwaną dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: adres internetowy: https://birthdaybox.pl/ , e-mail: kontakt@birthdaybox.pl , Facebook: http://facebook.com/bdaybox.co, Instagram: http://instagram.com/bdaybox.co .

3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz z polityki prywatności.
4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na podanych warunkach.
2. Ceny produktów uwidocznione na stronie internetowej Sklepu w polskiej wersji językowej podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki.
3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez Klienta.
4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.birthdaybox.pl 24 godziny na dobę przez cały rok.
5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po naciśnięciu przycisku - €žzamawiam€. W formularzu Klient podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy wraz z numerem NIP (na życzenie wystawiana jest faktura),
b) adres email,
c) numer telefonu,
d) dane adresowe do wysyłki.
6. Jeśli Klient zamawia pudełko na prezent, w formularzu zamówienia może spersonalizować prezent, czyli wpisać imię solenizantki, treść notki urodzinowej skierowanej do obdarowywanej osoby i preferowaną datę dostarczenia przesyłki. Takie życzenia zostaną umieszczone w boxie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży.
a) Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie zamówienia przez Klienta udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.
b) Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie w formie wiadomości e-mail jednocześnie przyjmując zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem.
8. Zamówienie, które zostało złożone, nie może być anulowane.
9. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Klient z pełną świadomością i odpowiedzialnością wypełnia pola dotyczące danych osobowych, adresu dostawy, telefonu kontaktowego, adresu e-mail. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia przesyłki przez dostawców, spowodowanego podaniem przez Klienta błędnych, niekompletnych lub fałszywych danych dotyczących adresu dostawy. Sklep nie ma obowiązku weryfikacji danych osobowych podawanych przez Klienta podczas składania zamówienia. Podanie błędnego bądź fałszywego adresu e-mail oraz numeru telefonu uniemożliwia kontakt sklepu z Klientem , związany z realizacją zamówienia. W przypadku niemożności doręczenia spowodowanego błędnymi danymi podanymi przez kupującego, sklep ma prawo wystąpić do składającego zamówienie o zwrot kosztów odesłania paczki do sklepu, naliczanych przez dostawców.


III. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
b) Paypal,
c) Płatność za pobraniem.
2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych banków. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero po jego opłaceniu.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży niezwłocznie, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. W przypadku braku wpłaty, zamówienie nie zostanie zrealizowane.


IV. KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
1. Na termin dostawy boxa składa się czas kompletowania jego zawartości oraz czas dostawy przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania produktu wynosi od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych.
b) Dostawa produktu na terenie Polski zajmuje najczęściej 2 dni robocze, a na terenie Europy najczęściej 4-5 dni roboczych. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze, a więc z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
2. Jeśli planujesz wysłać pudełko na prezent bezpośrednio do odbiorcy, radzimy, dla pewności, by zakupić pudełko z wyprzedzeniem około czterech/pięciu dni roboczych, jeśli pudełko ma być wysłane na teren Polski, albo około siedmiu dni roboczych jeśli pudełko ma być wysłane za granice Polski. Pudełka wysyłamy już od 24h po otrzymaniu wpłaty.
3. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
5. Klient pokrywa koszty wysyłki. Wynoszą one 17 PLN, jeśli dostawa jest na terenie Polski z opłatą z góry oraz 18 EUR, jeśli box wysyłany jest poza granice Polski, do krajów Europejskich.

V. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas zakładania konta przetwarzane będą w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) w celach:
a) realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
b) podjęcia przed zawarciem umowy działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą,
c) statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
2. Dane osobowe, przetwarzane są również w celach marketingowych jedynie w przypadku wyrażenia zgód na marketing (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień w przypadku założenia konta w sklepie internetowym.
5. W przypadku usunięcia konta w systemie informatycznym sklepu, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji, obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
6.Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych swoich Klientów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Klientowi przysługuje prawo do:
a)żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2,
d)wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem niezbędnym zarówno do zawarcia umowy jak i jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta na stronie internetowej Sklepu oraz w ustawieniach swojego profilu.
Każda z wyrażonych uprzednio zgód oraz wszelkie prośby i żądania mogą być wycofane przez Klienta w dowolnym czasie drogą mailową na adres: kontakt@birthdaybox.pl. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

VI. REKLAMACJE
1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu przeznaczenie, lub paczka została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@birthdaybox.pl .
3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji, email), przedmiot i przyczynę reklamacji, zdjęcia wadliwego przedmiotu, dane kontaktowe.
4. Zgłaszając reklamację w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych rzeczy, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o wymianie przez Sklep rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięciu wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna tzn. nie zmniejsza ona funkcjonalności przedmiotu.
6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
7. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji drogą mailową.
8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 4, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania - obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub jeśli produkt jest personalizowany i tworzony na zamówienie, a więc wszystkie Birthday Boxy ze stałej oferty, Boxy dla mężczyzn oraz Edycje Specjalne. Istotą Boxów jest niespodzianka, a więc klient zobowiązuje się akceptować fakt, że nie wie do końca, co znajdzie się w jego pudełku.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
3. Oryginalna wersja niniejszego Regulaminu została sporządzona w języku polskim. Wersje przetłumaczone powstały dla wygody Użytkownika, do celów informacyjnych. W kwestiach spornych polska wersja językowa będzie miała moc nadrzędną.
4. Wszystkie informacje w formie pisemnej i zdjęcia dostępne na www.bdaybox.co są chronione prawem autorskim. Ich niekomercyjne przedstawienie na innych stronach internetowych jest dozwolone pod warunkiem, że zostanie podana nazwa firmy €žBirthday Box€ i strona internetowa www.birthdaybox.pl .
5. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i zmiana zawartości strony oraz zawartości boxów w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez pisemnej zgody autora serwisu birthdaybox.pl jest zabronione.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do zrealizowania zamówienia. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, jak i podmioty wskazane w punkcie 3 poniżej.
2. Administrator danych zwolniony jest z odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na kontakt@birthdaybox.pl, a także w ramach serwisu Facebook oraz Instagram. Administrator przechowuje korespondencję w celu jak najszybszej i rzetelnej reakcji na pojawiające się zapytania oraz rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, i podejmowanych rozstrzygnięć na podstawie zgłoszeń przez Użytkowników.
3. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie mogą być przenoszone, sprzedawane, ani wypożyczane dla innych osób lub instytucji, do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
4. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, przekazywane są firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, serwisom płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newsletter'ów takim jak Freshmail - w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).
5. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają.6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
7. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
8. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym dla wykonania zawieranej umowy i korzystania przez nich z Sklepu, a w szczególności zakładania kont Użytkowników oraz składania zamówień za pośrednictwem tych kont, jak również przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Dane te mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną po wyrażeniu przez Użytkownika dobrowolnej zgody.
9. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Dane przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, jak również przed przypadkową zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.
10. Ruch i zawartość strony jest analizowana przez narzędzia firmy Google Analitics i Google AdWords które należą do firmy Google LLC, która ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej Sklepu są przekazywane zazwyczaj do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Cel przetwarzania danych:
Świadczenie usług oferowanych w Sklepie, np. usługi prowadzenia konta, realizacja zamówień, marketing bezpośredni, mogący polegać na przesyłaniu lub wyświetlaniu spersonalizowanych reklam, wysyłka newslettera.

Podstawa przetwarzania danych:
Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej, umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:
Dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach może być konieczne, by zawrzeć umowę

Skutek niepodania danych:
Brrak możliwości zarejestrowania się w Sklepie, korzystania z usług Sklepu, dokonania zakupów w Sklepie, otrzymywania informacji o ofertach specjalnych czy promocjach oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:
Wkażdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.X. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1.
Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3.
Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora Sklepu w celu:
a)
możliwości logowania do serwisu i utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu;
b)
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
c)
marketingowym;
d)
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników;
4.
Sklep stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu, natomiast pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
5.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
6.
Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
7.
Pliki cookies z których korzysta Sklep, mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
8.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
9. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług Google AdWords, Google Analytics, Facebook, Instagram, które stosują w Sklepie pliki cookie.
Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.
10. 
Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.