Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies.
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIRTHDAY BOX

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://birthdaybox.pl/, zwanego dalej „Sklepem”.
2. Sklep prowadzony jest przez firmę Birthday Box z siedzibą w Piasecznie 05-500, przy ul. Albatrosów 6/23 w Polsce, która została wpisana do Centralnej Ewindecji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 542-30-48-347, Regon: 365665024, zwaną dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: adres internetowy: https://birthdaybox.pl/ , e-mail: [email protected] , Facebook: http://facebook.com/bdaybox.co, Instagram: http://instagram.com/bdaybox.co .
3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na podanych warunkach.
2. Ceny produktów uwidocznione na stronie internetowej Sklepu w polskiej wersji językowej podane są w złotych polskich (PLN), a ceny produktów na stronie w angielskiej wersji językowej podane są w zagranicznej walucie Euro, i zawierają podatek VAT. Cena podstawowa na stronie Sklepu w angielskiej wersji językowej podana jest w Euro. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki.
3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez Klienta.
4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.bdaybox.co 24 godziny na dobę przez cały rok.
5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po naciśnięciu przycisku – „zamawiam”. W formularzu Klient podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko lub nazwa firmy wraz z numerem NIP (na życzenie wystawiana jest faktura),
b) adres email,
c) numer telefonu,
d) dane adresowe do wysyłki.
6. Jeśli Klient zamawia pudełko na prezent, w formularzu zamówienia może spersonalizować prezent, czyli wpisać imię solenizantki, treść notki urodzinowej skierowanej do obdarowywanej osoby i preferowaną datę dostarczenia przesyłki. Takie życzenia zostaną umieszczona w boxie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży.
a) Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie zamówienia przez Klienta udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.
b) Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie w formie wiadomości e-mail jednocześnie przyjmując zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem.
8. Zamówienie, które zostało złożone, nie może być anulowane.
9. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
b) Paypal.
2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych banków. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero po jego opłaceniu.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży niezwłocznie, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. W przypadku braku wpłaty, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

IV. KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
1. Na termin dostawy boxa składa się czas kompletowania jego zawartości oraz czas dostawy przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania produktu wynosi od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych.
b) Dostawa produktu na terenie Polski zajmuje najczęściej 2 dni robocze, a na terenie Europy najczęściej 4 dni robocze. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze, a więc z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
2. Jeśli planujesz wysłać pudełko na prezent bezpośrednio do odbiorcy, radzimy, dla pewności, by zakupić pudełko z wyprzedzeniem około czterech/pięciu dni roboczych, jeśli pudełko ma być wysłane na teren Polski, albo około siedmiu dni roboczych jeśli pudełko ma być wysłane za granice Polski. Pudełka wysyłamy już od 24h po otrzymaniu wpłaty.
3. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
5. Klient pokrywa koszty wysyłki. Wynoszą one 17 PLN, jeśli dostawa jest na terenie Polski z opłatą z góry oraz 18 EUR, jeśli box wysyłany jest poza granice Polski, do krajów Europejskich.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do zrealizowania zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie mogą być przenoszone, sprzedawane, ani wypożyczane dla innych osób lub instytucji, do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
3. Dostęp do danych osobowych ma jedynie administrator Sklepu.
4. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. Dane te przekazywane są Kurierowi.
5. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
7. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

VI. REKLAMACJE
1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu przeznaczenie, lub paczka została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres [email protected] .
3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji, email), przedmiot i przyczynę reklamacji, zdjęcia wadliwego przedmiotu, dane kontaktowe.
4. Zgłaszając reklamację w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych rzeczy, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo wymianie przez Sklep rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięciu wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna tzn. nie zmniejsza ona funkcjonalności przedmiotu.
6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
7. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji drogą mailową.
8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 4, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub jeśli produkt jest personalizowany i tworzony na zamówienie, a więc wszystkie Birthday Boxy ze stałej oferty oraz Edycje Specjalne.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
3. Oryginalna wersja niniejszego Regulaminu została sporządzona w języku polskim. Wersje przetłumaczone powstały dla wygody Użytkownika, do celów informacyjnych. W kwestiach spornych polska wersja językowa będzie miała moc nadrzędną.
4. Wszystkie informacje w formie pisemnej i zdjęcia dostępne na www.bdaybox.co są chronione prawem autorskim. Ich niekomercyjne przedstawienie na innych stronach internetowych jest dozwolone pod warunkiem, że zostanie podana nazwa firmy „Birthday Box” i strona internetowa www.bdaybox.co .
5. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i zmiana zawartości strony oraz zawartości boxów w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez pisemnej zgody autora serwisu bdaybox.co jest zabronione.